Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu


Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu pszczółki motylki biedronki zajaczki żabki misie

Grupy przedszkolne

Trening słuchowy z wykorzystaniem metody prof. A. A.Tomatisa

Metoda ta polega na stymulacji słuchowej za pomocą odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego. Wykorzystywane są utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta, chorały gregoriańskie oraz nagrany wcześniej głos matki. Celem metody jest przezwyciężenie zaburzeń uwagi słuchowej, czyli tego jak odbieramy i postrzegamy świat, co ma decydujące znaczenie w percepcji mowy, procesie uczenia się i umiejętności komunikowania się. Zatem wg Tomatisa zaburzenia uwagi słuchowej przyczyniają się do rozwoju problemów z mową, z nauką, z komunikacją.

Umiarkowana stymulacja dźwiękowa korzystnie wpływa na pracę naszego mózgu – dźwięki o niskich częstotliwościach pozytywnie wpływają na sferę motoryczną, natomiast dźwięki o wysokich częstotliwościach pobudzają sferę intelektualną i aktywność twórczą człowieka. Właśnie wysokim tonom Tomatis przypisywał ważną rolę pobudzającą zdolność komunikacji i twórczego myślenia.

W terapii metodą prof. A. A. Tomatisa wykorzystuje się urządzenie zwane Elektronicznym Uchem, które przetwarza materiał dźwiękowy i ma główne działanie terapeutyczne. Dźwięki podawane są zarówno drogą kostną jak i powietrzną przez odpowiednio wyposażone słuchawki.


 
(K.C.)


« powrót