Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu


Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu pszczółki motylki biedronki zajaczki żabki misie

Grupy przedszkolne

Zespół muzyczny

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w środę, w wymiarze czasowym 30 minut.

Zajęcia maja na celu rozwijanie wyobraźni muzycznej oraz spontanicznej i twórczej ekspresji muzycznej, kształtowanie wrażliwości estetycznej, kształtowanie umiejętności współpracy i właściwych relacji społecznych dzieci zdolnych i niepełnosprawnych.

Realizacji zajęć służą różnorodne formy i metody aktywności dzieci. Do form pracy należą: śpiew, gra na instrumentach, słuchanie muzyki oraz jej tworzenie. Dzieci podczas zajęć zapoznają się z instrumentarium Orffa , sposobem wydobycia dźwięku z instrumentu. Metody wykorzystywane na zajęciach to między innymi E. J. Dalcrozea, metoda C. Orffa, elementy Kniessów.

 
 (Sz. B.)


« powrót