Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu


Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu pszczółki motylki biedronki zajaczki żabki misie

Grupy przedszkolne

Indywidualne zajęcia w sali doświadczania świata

  Zajęcia w sali doświadczania świata mają charakter terapii polisensorycznej, która ma na celu zapewnić dzieciom o obniżonej sprawności intelektualnej wyciszenie emocjonalne, łagodzenie stresów, relaks, zabawę, a co się z tym wiąże - rozwój. Terapia w sali doświadczania świata dobierana jest indywidualnie do potrzeb dziecka. W sali tej dziecko ma wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje.

  Otaczający nas świat jest mieszaniną światła, zapachów, rzeczy, które można poznawać za pomocą zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku. Dzięki takiej wielozmysłowej terapii osoby z niej korzystające na nowo postrzegają świat, bardziej spontanicznie i osobiście, ponieważ sala ta to świat przeżyć, w którym dziecko czuje się dobrze, ma swobodę i możliwość wyboru bodźców oraz czasu koncentrowania się na nich.

  Zajęcia prowadzone są w specyficznej, wyposażonej w odpowiednie urządzenia sali, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, które mają trudności z odbiorem i interpretacją bodźców pochodzących z otoczenia. Głównym celem terapii jest doświadczanie świata wszystkimi zmysłami: wzrokiem, dotykiem, słuchem, węchem. W pomieszczeniu tym dziecko poddawane jest wpływowi różnorodnych bodźców dźwiękowych, świetlnych, zapachowych i dotykowych. Motywacją do ćwiczeń w sali jest nie opiekun, lecz elementy tworzące salę. Materiał i otoczenie zachęcają, zapewniają wolność doznań oraz spokój i bezpieczeństwo. Sala pozwala nauczycielowi na znalezienie nowej drogi dotarcia do dziecka, którego niepełnosprawność umysłowa czy zaburzenia psychiki nie pozwalają na nawiązanie prawidłowej komunikacji z otoczeniem oraz podjęcie własnej aktywności.

  Zajęcia w sali doświadczania świata, prowadzone w naszym przedszkolu przez panią Marlenę Maciaszek, obejmują różnorodne ćwiczenia i zabawy dotykowe, ćwiczenia rozwijające wzrok, wrażliwość słuchową, stymulujące zmysł równowagi, treningi zapachowe, treningi komunikacji językowej, różnego rodzaju zabawy i zajęcia relaksacyjno-wyciszające, zajęcia rytmiczne oraz ruchowe.


     Od stycznia 2018r. sala została wyposażona dodatkowo w system BJ SHX, który umożliwia integrację wszystkich multimedialnych elementów stanowiących wyposażenie Sali Doświadczania Świata, takich jak np. obraz, oświetlenie, dźwięk, wibracje, kolumny świetlne, kurtyny światłowodów. Doznania w Sali Doświadczania Świata z systemem SHX pozwalają na wzbogacenie doświadczeń, tworzenie aktywności i scenariuszy indywidualnie dostosowanych do preferencji i możliwości użytkownika. Można poczuć, dotknąć, eksperymentować, doświadczyć, zrozumieć, bawić się podejmować interakcje, uczyć się i komunikować .

 
(M.M.)


« powrót