Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu


Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu pszczółki motylki biedronki zajaczki żabki misie

Grupy przedszkolne

EEG Biofeedback

O metodzie EEG Biofeedback
 

      Różnym stanom psychicznym i emocjonalnym człowieka odpowiadają odmienne częstotliwości i amplitudy fal mózgowych. Inna jest aktywność mózgu w czasie snu, inna w czasie stresu, jeszcze inna gdy osoba ma problemy z koncentracją, czy nadpobudliwością. Dzięki plastycznym zdolnościom naszego mózgu, jego umiejętności do uczenia się zmiany wzorców emitowanych fal, istnieje możliwość wpływania na prawidłową pracę umysłu.
     Metoda EEG Biofeedback wykorzystuje efekt biologicznego sprzeżenia zwrotnego do treningu własnego umysłu. Jest to efektywna forma leczenia zaburzeń pracy mózgu. Poprzez systematyczne treningi ćwiczący uczy się zmieniać wzorzec fal mózgowych w takim zakresie, które "reguluje" prawidłowe jego funkcjonowanie.

 
 
  EEG Biofeedback to metoda, która umożliwia wypracowanie zmiany parametrów fal mózgowych.
 


Trening EEG Biofeedback
 
     Podczas treningu dziecko lub osoba uczy się kontrolować wytwarzane fale mózgowe za pomocą videogry, którą prowadzi wyłącznie siłą woli, poprzez własne myśli. Przez cały czas otrzymuje informacje o swoim stanie - videogra się udaje, ćwiczący otrzymuje punkty za wysiłek, a jednocześnie wzrasta aktywność umysłu w pożądanym paśmie częstotliwości. Dzięki temu pozytywne wzorce fal mózgowych są wzmacniane, a negatywne wygaszane. Na zasadzie sprzężenia zwrotnego trenujący uczy się takiej pracy mózgu, która w efekcie przynosi poprawę procesów poznawczych, bądź też obniżenie napięcia nerwowego:
• zmniejsza się stres,
• poprawia koncentracja i pamięć,
• zmienia sprawność psychomotoryczna i nastrój.
   
     Terapia EEG Biofeedback może być wykorzystywana do poprawy pracy mózgu w przypadku:
- zaburzenia koncentracji uwagi z/bez nadpobudliwości (ADHD/ADD),
- zaburzeń snu, rozwojowych wad wymowy, podwyższonego napięcia mięśniowego,
- problemów logopedycznych,
- specyficznych problemów w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia).
                                           
                                                      Opracowała: Małgorzata Falczyńska


« powrót