Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu


Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu pszczółki motylki biedronki zajaczki żabki misie

Grupy przedszkolne

Rehabilitacja ruchowa

Potrzeba ruchu jest zjawiskiem biologicznym człowieka. Dziecko stopniowo doskonali swoje podstawowe ruchy lokomocyjne oraz ruchy warunkujące wykonywanie różnych czynności. Poprzez ruch poznaje siebie, drugą osobę, otoczenie w którym żyje. Rehabilitacja ruchowa jest integralną częścią rozwoju ruchowego dziecka. Poprzez ruch, obcowaniem z nim, dziecko zdobywa doświaczenie, przyswaja umiejętności które później będzie wykorzystywało w dalszym życiu. Dlatego bardzo istotne jest, wykorzystanie w pracy terapeutycznej możliwości doświadczania przez dziecko ruchu. Rehabilitacja ruchowa jest bardzo ważnym ogniwem we wspomaganiu dzieci niepełnosprawnych. Wczesne podjęcie działań rehabilitacyjnych, stanowi jeden z podstawowych warunków skuteczności, a także zapobiega skutkom niepełnosprawności intelektualnej.

Cele rehabilitacji ruchowej:

– kształtowanie ogólnej koordynacji ruchów,
– kształtowanie umiejętności kontroli nad własnymi ruchami,
– uzyskiwanie ruchów celowych, skierowanych na określone przedmioty,
– zapoznanie dziecka z możliwościami własnego ciała,
– rozbudzenie wiary we własne możliwości,
– poprawa lub utrzymanie na zadowalającym poziomie sprawności fizycznej, wydolności i tolerancji wysiłku.


 
(P.K.)


« powrót