Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu


Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu pszczółki motylki biedronki zajaczki żabki misie

Grupy przedszkolne

Muzykoterapia

Muzykoterapia jest metodą w której wykorzystuje się muzykę do stymulowania rozwoju psychofizycznego człowieka. Muzyka jest jednym z najstarszych sposobów uzewnętrzniania ludzkich przeżyć i emocji. Muzykoterapia jest szczególnie atrakcyjną metodą w pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Cele muzykoterapii:
- oddziałuje na sferę ruchową dziecka,
- rozwija sferę społeczną, emocjonalną,
- doskonali sferę własnego ciała,
- rozwija koncentrację uwagi, pamięci, wyobraźni,
- rozwija umiejętność naśladowania,
- kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową,
- pozwala na odbiór miłych i przyjemnych doznań,
- uwrażliwia na odbiór bodźców z otoczenia,
- rozwija umiejętność współdziałania w grupie,
- stanowi źródło odprężenia,
- kształtuje rozwój gracji ruchów, poczucia sprawstwa,
- pozwala na eliminowanie niepożądanych, stereotypowych zachowań.

W trakcje zajęć muzykoterapeutycznych dzieci mają możliwość przeżycia i doświadczania czterech podstawowych sytuacji terapeutycznych:
1. Odreagowania;
2. Rytmizacji;
3. Relaksacji;
4. Aktywizacji.


 
(M. B.)


« powrót