Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu


Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu pszczółki motylki biedronki zajaczki żabki misie

Grupy przedszkolne

Zajęcia małego artysty

W przedszkolu wychowanie plastyczne pełni szczególną rolę. Za pośrednictwem twórczej ekspresji plastycznej oraz percepcji otaczającego świata, dziecko gromadzi doświadczenia zarówno poznawcze, jak i twórcze. Podczas tworzenia doznaje silnych przeżyć. Wynikają one nie tylko z samego działania, lecz także z możliwości wyrażania środkami plastycznymi własnych myśli i uczuć, których dziecko nie byłoby w stanie wypowiedzieć słowami. Wychowanie plastyczne pełni funkcję terapeutyczną. Ekspresja plastyczna jest najbardziej powszechną (obok zabawy) forma ekspresji dzieci w wieku przedszkolnym. Ekspresja pojęta jako indywidualna wypowiedź uzewnętrzniania uczuć, umożliwia wyzwalanie się utrwalonych zahamowań i napięć. Umożliwia również kompensowanie braków dzięki działaniu twórczej wyobraźni (realizowanie niespełnionych w rzeczywistości zamierzeń i pragnień). Kształcenie przez działalność plastyczną jest bardzo istotnym czynnikiem rozwoju i edukacji każdego dziecka.

Założeniem programu warsztatów, które prowadzi pani Marta Jakubowska, jest rozwijanie samodzielności, zainteresowanie przed-szkolaków sztuką, pobudzanie ich wyobraźni i wrażliwości estetycznej oraz budzenie wiary w siebie oraz we własne możliwości twórcze.

W "Zajęciach małego artysty" uczestniczą wszystkie dzieci. Warsztaty odbywają się raz w miesiącu. Podczas nich przedszkolaki zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi, a także mają kontakt z reprodukcjami dzieł sztuki. Sprzyja to przygotowaniu dzieci do odbioru dzieł plastycznych i zainteresowaniu wytworami innych. Prace "małych artystów" to źródło informacji na temat ich przeżyć i odczuć. Na zajęciach mogą one tworzyć własną wypowiedź oraz dokonywać "odkryć".


Opracowała: Marta Jakubowska


« powrót