Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu


Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu pszczółki motylki biedronki zajaczki żabki misie

Grupy przedszkolne

Rytmika

Rytmika jest to metoda wychowania muzycznego stworzona przez E. Jaques – Dalcroze'a. Istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, ale jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna.

Metoda ta poprzez ruch, śpiew i tworzenie realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.
Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia na zmianę zachodzące w muzyce, oswajanie z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego, tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapią.

Ćwiczenia muzyczno ruchowe odbywają się z akompaniamentem instrumentu elektronicznego keyboardu. Zajęcia z rytmiki są prowadzone przez nauczyciela z wyższym wykształceniem muzycznym i pedagogicznym, a także z wieloletnim doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Zajęcia z rytmiki prowadzone są w oparciu o autorski program z zajęć umuzykalniających zatwierdzony przez metodyka.

W czasie zajęć z rytmiki dzieci mają kontakt z muzyką na żywo gdzie zapoznają się z budową i sposobem gry na instrumentach: akordeon, keyboard, różne rodzaje gitar, skrzypce, trąbka. Na zajęciach z rytmiki dzieci uczą się piosenek o różnej tematyce w tym piosenki autorskie, poznają i tańczą tańce ludowe, narodowe, integracyjne. Na zajęciach z rytmiki dzieci grają na instrumentach Orffa do muzyki klasycznej.
W ramach zajęć z rytmiki prowadzone są bale karnawałowe z oprawą muzyczną, a także uroczystości przedszkolne. Każda z grup uczestniczy w zajęciach raz w tygodniu, w wymiarze czasowym 30 minut.


 
 (Sz. B.)


« powrót