Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu


Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu pszczółki motylki biedronki zajaczki żabki misie

Grupy przedszkolne

Zajączki - rok 2018 / 2019

ZAJĄCZKI  to grupa wesołych dzieci, które chętnie przebywają w placówce przedszkolnej  i z wielkim  zaangażowaniem biorą udział we wszystkich proponowanych przez nauczyciela działaniach.
Grupa pracuje w oparciu o:

- Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego
- „Zanim będę uczniem”. Program wychowania przedszkolnego Elżbiety Tokarskiej  i Jolanty Kopały
- „Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych”  Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej,
- „Nazywanie świata - odimienna metoda nauki czytania” Ireny Majchrzak   (elementy)
Dzieci poza zajęciami wychowawczo – dydaktycznymi mają:
- 2x w tygodniu język angielski
- 1x w tygodniu katechezę
- 1x w tygodniu gimnastykę korekcyjną
- 1x w tygodniu tańce
- 1x w tygodniu zabawy dowolne w suchym basenie z piłeczkami/sali doświadczania świata
- 1x w tygodniu zabawy dowolne w grocie solnej
- 1x w tygodniu rytmikę
- 1x w tygodniu grupowe zajęcia logopedyczne
- 1 x w miesiącu warsztaty plastyczne
Dzieci z niepełnosprawnością uczęszczają również na zajęcia indywidualne: kynoterapia, terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, rehabilitacja ruchowa, integracja sensoryczna, hydroterapia, kombinezon Dunag.

Wychowawczyniami grupy są: pani Kamila Cieślak, pani Marta Glapka i pani Jagoda Konarczak, którym pomaga pani Justyna Nowak.