Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu


Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu pszczółki motylki biedronki zajaczki żabki misie

Grupy przedszkolne

Zajączki - rok 2017 / 2018

   „Zajączki” to grupa licząca 21 dzieci, w tym 6 dzieci z niepełnosprawnościami. Dzieci uczęszczają do przedszkola już drugi rok.

    „Zajączki”  to dzieci bardzo wesołe, lubiące wspólną zabawę w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym. Wiele radości sprawia im uczestniczenie w zajęciach muzycznych i tanecznych, gdzie mogą rozwijać się wokalnie i tanecznie. Chętnie uczestniczą w zajęciach plastycznych, w czasie których poznają różne techniki pracy. Dzieci swoją wiedzę i doświadczenia poszerzają na zajęciach wychowawczo-dydaktycznych, które są dostosowane odpowiednio do ich umiejętności i możliwości. Zadania dydaktyczno-wychowawcze oparte są na programie wychowania przedszkolnego Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopała „Zanim będę uczniem”. Kompetencje matematyczne rozwijane są poprzez „Dziecięcą matematykę” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej. Za pomocą metody symultaniczno-sekwencyjnej prof. Cieszyńskiej rozwijana jest wczesna nauka czytania.

W każdym tygodniu grupa uczestniczy w zajęciach:
- gimnastyka korekcyjna,
- rytmika,
- tańce,
- sala doświadczania  świata,
- grota solna,
- zajęcia logopedyczne,
- język angielski,
- suchy basen z piłeczkami,
- projekt „Czytajmy dzieciom”,
- katecheza,

Również dzieci z niepełnosprawnościami uczestniczą w specjalistycznych zajęciach indywidualnych:
- terapia logopedyczna,
- integracja sensoryczna,
- terapia polisensoryczna,
- rehabilitacja ruchowa,
- rewalidacja indywidualna,
- dogoterapia,
- zespół muzyczny

    
    Wychowawcami grupy są panie: Klaudia Bruś, Agnieszka Loretańska – Jezierska, Sandra Kolańska, którym pomaga pani Katarzyna Witasiak.
                                                  (S. K.)