Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu


Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu pszczółki motylki biedronki zajaczki żabki misie

Grupy przedszkolne

Żabki - rok 2017 / 2018

    Grupa "Żabki" to oddział 5 - 6 latków, który liczy 17 dzieci (11 chłopców i 6 dziewczynek). Do grupy uczęszcza 5 dzieci niepełnosprawnych.
    Wychowawczyniami grupy są panie: Marta Jakubowska, Katarzyna Borowska, Marika Bieniaszczyk, którym pomaga pani Katarzyna Garczarek.
   Spędzając czas w przedszkolu, dzieci mają możliwość poszerzać  swą wiedzę, rozwijać umiejętności podczas różnorodnych zajęć dydaktycznych i zabaw organizowanych przez nauczycielki. Sytuacje edukacyjne i różnorodne zadania dydaktyczno-wychowawcze realizowane są w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, według programu wychowania przedszkolnego Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopała „Zanim będę uczniem”. Kompetencje matematyczne rozwijane są poprzez program E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej. W grupie wykorzystujemy także symultaniczno – sekwencyjną metodę nauki czytania J. Cieszyńskiej.
 
  Raz w tygodniu grupa uczestniczy w zajęciach:
- katecheza,
- gimnastyka korekcyjna,
- rytmika,
- tańce,
- szachy
- grota solna,
- zajęcia logopedyczne,
- język angielski (2x w tyg),
- sala doświadczania  świata,
- suchy basen z piłeczkami,
- projekt „Czytajmy dzieciom”.

  Również dzieci z niepełnosprawnościami, zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych, uczestniczą w specjalistycznych zajęciach indywidualnych:
- terapia logopedyczna,
- integracja sensoryczna,
- trening słuchowy Tomatisa,
- terapia polisensoryczna,
- rehabilitacja ruchowa,
- rewalidacja indywidualna,
- dogoterapia,
- zespół muzyczny „Nutki św. Feliksa”,
- trening koncentracji EEG Biofeetback (dzieci zdrowe według potrzeb).