Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu


Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu pszczółki motylki biedronki zajaczki żabki misie

Grupy przedszkolne

Wiewiórki - rok 2018 / 2019

    „Wiewiórki” to grupa integracyjna licząca 20 dzieci. Dzieci dzielnie adaptują się do nowego otoczenia.  "Wiewiórki" są dziećmi wesołymi i pełnymi energii.  Dużo radości sprawia im wspólna zabawa w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym, dzięki którym lepiej się poznają.  „Wiewiórki” chętnie uczestniczą w zabawach muzyczno – ruchowych, które dostarczają im mnóstwo radości. 
 
Organizowane sytuacje edukacyjne realizowane są w oparciu o:

·         Podstawę programową wychowania przedszkolnego,
·        „Dziecięcą matematykę” Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej,
·        „Nazywanie świata” odimienną metodę nauki czytania Ireny Majchrzak (elementy).
 
Raz w tygodniu dzieci biorą udział:
·        w katechezie,
·        w zajęciach logopedycznych,
·        w zajęciach z rytmiki,
·        w ćwiczeniach gimnastycznych i korekcyjnych,
·        w projekcie „Czytajmy dzieciom”.
 
Raz w tygodniu bawimy się także:
·        w sali doświadczania świata,
·        w suchym basenie z piłeczkami,
·        w grocie solnej.
Dwa razy w tygodniu poprzez zabawę uczymy się języka angielskiego.

 
     Dzieci z niepełnosprawnościami biorą udział w indywidualnych zajęciach ze specjalistami, w zakresie rewalidacji indywidualnej, terapii logopedycznej, rehabilitacji ruchowej, integracja sensoryczna, terapii polisensorycznej, dogoterapii, a także uczestniczą i współtworzą Przedszkolny Zespół Muzyczny.
 
Wychowawcami grupy są panie: Katarzyna Sowacka, Katarzyna Maciejewska – Białek, Olga Brodziak, którym pomaga Pani Marzena Olejnik.