Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu


Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu pszczółki motylki biedronki zajaczki żabki misie

Grupy przedszkolne

Rekrutacja

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Integracyjnego
Sióstr Felicjanek w Kaliszu im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej


 

 1. Rekrutacji dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor przedszkola.
   
 2. Nabór do przedszkola odbywa się od 1 do ostatniego lutego.
  W tym czasie należy zgłosić się po kartę. Wcześniej karty nie są wydawane.

   
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają:
  • dzieci systematycznie uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku,
  • dzieci mieszkańców Kalisza
  • dzieci matek /ojców/ samotnie wychowujących dziecko,
  • dzieci obojga rodziców pracujących
  • dzieci z rodzin zastępczych
  • dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, wielodzietnych (3 i więcej dzieci), ubogich i sieroty.
 4. Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Do Przedszkola mogą być przyjęte dzieci :
  • z niepełnosprawnością ruchową
  • z niepełnosprawnością sprzężoną
  • z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  • z autyzmem
  • niedosłyszące
  • niedowidzące
 6. W miarę możliwości uwzględniamy zgłoszenia dzieci będących na diecie - alergie pokarmowe.
   
 7. W marcu wywieszane są listy dzieci przyjętych.