Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu


Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu pszczółki motylki biedronki zajaczki żabki misie

Grupy przedszkolne

Pszczółki - rok 2017 / 2018

Pszczółki już na górze są, wszystkim piękny uśmiech ślą,
Przez dzień cały się krzątają, na zabawę też czas mają,
Bzy, bzy, bzy rozlega się, gdzie Pszczółki każdy wie…     Do grupy integracyjnej „Pszczółki” uczęszcza 11 dziewczynek i 13 chłopców, w tym 6 dzieci z niepełnosprawnościami. Z dziećmi pracują: p. Magdalena Kasperaszek, p. Marlena Maciaszek i p. Monika Smug, w grupie pomaga p. Bożena Płonecka.
    Organizowane sytuacje edukacyjne realizowane są w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, według programu wychowania przedszkolnego ”Zanim będę uczniem” E. Tokarskiej  i J. Kopały; „Dziecięcą matematykę” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, a także wykorzystujemy elementy odimiennej metody nauki czytania I. Majchrzak „Nazywanie świata”.
     Dzieci mają katechezę, język angielski, grupowe zajęcia logopedyczne, grupowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Uczestniczą w zajęciach z rytmiki, tańca towarzyskiego, a także bawią się i relaksują w sali doświadczania świata, w sali z suchym basenem z piłkami, w grocie solnej.
W zależności od potrzeby dzieci chodzą na indywidualne zajęcia z zakresu terapii logopedycznej i EEG Biofeetback.
     Dzieci z niepełnosprawnościami biorą udział w indywidualnych zajęciach ze specjalistami, w zakresie rewalidacji indywidualnej, terapii logopedycznej, rehabilitacji ruchowej, integracja sensoryczna, terapii polisensorycznej, dogoterapii, a także uczestniczą i współtworzą Przedszkolny Zespół Muzyczny.