Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu


Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu pszczółki motylki biedronki zajaczki żabki misie

Grupy przedszkolne

Pszczółki - rok 2018 / 2019

"Pszczółki" to grupa licząca 24 dzieci, w tym 6 dzieci z niepełnosprawnościami. Dzieci uczęszczają do przedszkola już trzeci rok.
      
     "Pszczółki" są dziećmi wesołymi i pełnymi energii. Dużo radości sprawia im wspólna zabawa w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym. Chętnie uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach muzycznych, gdzie mogą wykazać się wokalnie i tanecznie. Natomiast na zajęciach plastycznych poznają różne techniki pracy. Swoją wiedzę i doświadczenia poszerzają na zajęciach wychowawczo-dydaktycznych, które są dostosowane do możliwości i umiejętności dzieci. Zadania wychowawczo-dydaktyczne są oparte na Podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz na programie wychowania przedszkolnego Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały "Zanim będę uczniem". Przedszkolaki potrafią rozpoznać swoje imienne wizytówki dzięki wprowadzeniu odimiennej metody nauki czytania Ireny Majchrzak "Nazywanie świata".  Kompetencje matematyczne doskonalone są dzięki „Dziecięcej matematyce” Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.
 
W każdym tygodniu dzieci uczestniczą w następujących zajęciach:
·        język angielski,
·        gimnastyka korekcyjna,
·        rytmika,
·        tańce,
·        sala doświadczania świata,
·        suchy basen z piłeczkami,
·        zajęcia logopedyczne,
·        grota solna,
·        projekt "Czytajmy dzieciom".
          
Oprócz tego dzieci z niepełnosprawnościami uczestniczą w specjalistycznych zajęciach indywidualnych. Są nimi:
·        integracja sensoryczna,
·        rehabilitacja ruchowa,
·        rewalidacja indywidualna,
·        dogoterapia,
·        terapia polisensoryczna,
·        terapia logopedyczna.
                                                     

Wychowawcami w grupie są panie: Katarzyna Kornacka, Anna Perskawiec i Ewelina Glapa, a pomaga im pani Aldona Matusiak.                     
      (K. K.)