Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu


Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu pszczółki motylki biedronki zajaczki żabki misie

Grupy przedszkolne

O zgromadzeniu Sióstr


SIOSTRY FELICJANKI oficjalnie znane jako Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu (CSSF) to instytut zakonny na prawach papieskich, którego członkinie składają profesję publicznych ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa i podejmują ewangeliczny sposób życia we wspólnocie. Celem Zgromadzenia jest współpraca z Chrystusem w duchowej odnowie świata. Jako Zgromadzenie apostolskie, Siostry Felicjanki spełniają swoją misję w Kościele poprzez kontemplację i działalność apostolską.

Siostry Felicjanki wypełniają swoje posłannictwo, jakim jest WSPÓŁPRACA Z CHRYSTUSEM W DUCHOWEJ ODNOWIE ŚWIATA, na czterech kontynentach, w 12 krajach:

- w Europie (w Polsce, we Włoszech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, na Ukrainie, w Estonii i w Rosji),
- w Ameryce Północnej (w Stanach Zjednoczonych, na Alasce i w Kanadzie),
- W Ameryce Południowej (w Brazylii),
- w Afryce (w Kenii).

Zgromadzenie tworzą trzy prowincje w Polsce (w Krakowie, w Przemyślu i w Warszawie), jedna prowincja w USA i jedna prowincja w Brazylii.

Główne cele zgromadzenia to praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą oraz opieka nad chorymi i ubogimi. Felicjanki zajmują się przede wszystkim religijnym i moralnym wpływem na społeczeństwo, działalnością wychowawczo-oświatową, charytatywną, opiekuńczo-społeczną, a także działalnością misyjną. W Polsce prowadzą szkoły i przedszkola, domy dla chronicznie chorych kobiet i dla chorych dzieci, ośrodek socjoterapeutyczny, kuchnię dla studentów i jadłodajnię dla bezdomnych, zajmują się działalnością
katechetyczną i misyjną.
Zgromadzenie założone 21 listopada 1855 roku w Warszawie przez bł. Marię Angelę Truszkowską.
(ze strony Zgromadzenia)