Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu


Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu pszczółki motylki biedronki zajaczki żabki misie

Grupy przedszkolne

Nasze przedszkole


    Opis funkcjonowania przedszkola

     
     Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu istnieje od lutego 2000 r. Przeznaczone jest dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Realizujemy cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydawanych na jej podstawie - w duchu wartości i zasad katolickich, starając się budować fundamenty pod przyszłe życie naszych wychowanków, stwarzając klimat miłości, wzajemnego szacunku oraz przyjaznego i otwartego dialogu.

  • W szczególności:
  • staramy się wspomagać indywidualny i wszechstronny rozwój dziecka, stwarzając optymalne warunki do rozwoju dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym,
  • integrujemy dzieci niepełnosprawne w ich środowisku rówieśniczym,
  • sprawujemy opiekę nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki, pomagamy rodzinie w wychowaniu i pełnieniu opieki nad dziećmi, uczestniczymy w jej trosce o bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka,
  • popularyzujemy idee kształcenia integracyjnego.

      Powyższe zadania świadczą o tym, że ważna jest dla nas integracja, szczególnie dzisiaj, gdy coraz częściej spotyka się dzieci z różnymi wadami rozwojowymi. Najprościej wyrównywać jest im szanse rozwojowe w ich środowisku rówieśniczym. Dla dzieci niepełnosprawnych kontakt ze zdrowymi rówieśnikami jest bodźcem mobilizującym, który umożliwia przekraczanie ograniczeń fizycznych i umysłowych. W placówce naszej skupia się uwagę nie na brakach dziecka, lecz na jego możliwościach. Dzieci zdrowe natomiast uczą się udzielania pomocy, współpracy, nie rywalizowania za wszelką cenę, ale tolerancji i akceptacji dla odmienności człowieka. Uczą się także, że niepełnosprawność jest częścią normalności, jest różnorodnością stanowiącą wyzwanie dla rozwoju osoby.

       Naszą służbę w przedszkolu realizujemy przez podejmowaną pracę wychowawczą i współpracę rodzicami, dla których organizowane są okresowe konferencje formacyjne i pedagogizujące. Przy okazji uroczystości przedszkolnych całe rodziny zapraszane są na Eucharystię oraz wspólne świętowanie i zabawę. Każdy dzień w naszym przedszkolu rozpoczyna się modlitwą. W ciągu dnia oprócz zajęć dydaktycznych znajdujemy czas na słuchanie opowiadań biblijnych. Dla dzieci prowadzona jest regularna katecheza. Chcemy, aby przedszkolaki czuły się dobrze, były otoczone troskliwą opieką i miłością. Każde dziecko staramy się traktować indywidualnie, dostrzegając zarówno jego mocne, jak i słabe strony.


Opis sal przedszkolnych

       W przedszkolu znajduje się aktualnie siedem sal  do zajęć edukacyjnych, w których przebywają  grupy integracyjne: „Misie”, „Wiewiórki”, „Zajączki”, „Pszczółki”, „Motylki”, „Żabki” oraz grupa specjalna „Biedronki”.  Każda grupa wiekowa ma do dyspozycji dużą, dobrze wyposażoną salę do zajęć i zabaw, w których zorganizowane są kąciki tematyczne. W czterech salach znajdują się tablice interaktywne, które umożliwiają nauczycielkom prowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych w sposób nowoczesny, atrakcyjny i przyjazny dla dzieci.  Pomieszczenia są także wyposażone w kolorowe, cieszące oko dzieci meble, stoły, krzesełka, dywan oraz sprzęty umożliwiające im jak najlepsze warunki do nauki i zabawy. Każda sala posiada wiele zabawek, książek, klocków,  gier i układanek edukacyjnych, które pomagają dzieciom spędzić aktywnie i miło wolny czas – między zajęciami głównymi a dodatkowymi. Przy każdej z sal znajduje się łazienka, ułatwiająca czynności higieniczno – sanitarne, dostosowana do wzrostu i potrzeb dzieci. Sale są ozdobione dekoracjami zgodnymi z aktualnie panującą porą roku. W salach jest kolorowo i przytulnie.
       
     W przedszkolu znajduje się aula, która  podczas przedstawień gromadzi wszystkie grupy, a w czasie uroczystości dzieci wraz z rodzinami. Umożliwia to komfortowy przebieg i organizowanie świąt zgodnych z kalendarzem uroczystości przedszkolnych.
Przedszkole posiada salę rytmiczną, która mieści się  w auli – w specjalnie wydzielonym do tego miejscu. Na zapleczu auli znajdują się liczne instrumenty muzyczne, sprzęt grający oraz przedmioty wykorzystywane podczas zajęć i zabaw muzyczno – ruchowych, które prowadzi pan Szymon Blachowski.
        
    Oprócz sal do zajęć wychowawczo - dydaktycznych z całą grupą, w przedszkolu znajdują się pomieszczenia do zajęć indywidualnych dla dzieci z niepełnosprawnością. Takimi salami są m.in. trzy gabinety logopedyczne, w których zajęcia prowadzą: pani Marta Wolf , Agnieszka Woźniak, Agnieszka Loretańska – Jezierska i Aleksandra Czarcińska. W każdej z tych sal znajduje się duże lustro niezbędne do ćwiczeń buzi i języka; komputer ułatwiający odtwarzanie programów edukacyjnych wspomagających rozwój mowy dziecka; mnóstwo układanek dydaktycznych oraz przyborów niezbędnych do ćwiczeń narządu mowy. Gabinety te wyposażone są także w „Boardmaker”, czyli program komputerowy do tworzenia obrazków (do komunikacji alternatywnej), ale także inne programy ułatwiające prowadzenie zabaw logopedycznych. Z zajęć logopedycznych korzystają również dzieci zdrowe, wymagające wsparcia w kwestii rozwoju prawidłowej wymowy.
        
      Kolejne pomieszczenie służące do zajęć dodatkowych dla dzieci z niepełnosprawnością jest Sala Doświadczania Świata. Zajęcia w niej prowadzi pani Marlena Maciaszek. Sala ta, jest bogato i specyficznie wyposażona w odpowiednie urządzenia przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, które mają problem z odbiorem  i interpretacją bodźców pochodzących z otoczenia. W tej sali zarówno dzieci zdrowe jak i z niepełnosprawnością doświadczają świata wszystkimi zmysłami: wzrokiem, dotykiem, słuchem i węchem. Sala poprzez różne sprzęty dostarcza dzieciom bodźce dźwiękowe, świetlne, zapachowe i mechaniczne. Odbywają się tam zabawy i ćwiczenia stymulujące zmysł równowagi, treningi zapachowe i komunikacji językowej.  Mają tam także miejsce zabawy relaksacyjno – wyciszające.
      
     Naprzeciwko Sali Doświadczania Świata znajduje się sala z suchym basenem z piłeczkami, gdzie raz w tygodniu przebywają wszystkie grupy integracyjne oraz grupa specjalna. Dzieci spędzają tam czas bardzo aktywnie – wyładowują napięcia i zbędną energię poprzez zabawę.
      
      Niewątpliwie istotnym atutem przedszkola jest grota solna, w której dzieci ze wszystkich grup przebywają raz w tygodniu. Dzieci nie tylko spędzają tam miło czas, ale też wydzielająca się z komina solanka ma charakter leczniczy na wiele dolegliwości zdrowotnych. W grocie znajdują się liczne zabawki oraz leżaki wykorzystywane do odpoczynku i zabawy. Głośniki ukryte w ścianie umożliwiają wsłuchanie się w różne odgłosy np. śpiew ptaków i inne. W grocie znajduje się mały wodospad oraz miejsce z efektami świetlnymi.
    
    Obok groty jest sala wykorzystywana do zajęć z kynoterapii, prowadzonej przez specjalistów. W tym czasie w pomieszczeniu przebywają specjalnie wyszkolone i przystosowane do zajęć z dziećmi z  niepełnosprawnością psy oraz wszelkie akcesoria niezbędne do ćwiczeń.
        
     W przedszkolu są trzy sale do zajęć rewalidacyjnych, w których zajęcia indywidualne z dziećmi prowadzą pedagodzy specjalni: pani Lidia Kornacka, Aleksandra Czarcińska oraz pani Paulina. Sale te wyposażone są w kolorowe meble, biurko, komputer, stolik i krzesełka oraz w sprzęt niezbędny do pracy z dziećmi o różnej niepełnosprawności.
     
    W rozwoju dzieci z niepełnosprawnością pomaga również sala do rehabilitacji ruchowej bogato wyposażona w łóżko do masażu, rotor, bieżnię, trenażer, drabinkę, materace, wałki i piłki rehabilitacyjne, pufę-siedzisko, tunel, hula-hop, oraz przybory tj. obręcze, pachołki, laski gimnastyczne, woreczki, szarfy, piłki, taśmy rehabilitacyjne i piłeczki jeżyki. Zajęcia w tej sali prowadzią panie: Patrycja Wojciechowska i Patrycja Kryjon.
     
     Kolejna sala ułatwia wykorzystanie metod Integracji Sensorycznej (SI). W tym pomieszczeniu zajęcia prowadzi pani Anna Seliga - Jopek. Sala ta posiada dużo sprzętów pomagających usprawniać dzieci z niepełnosprawnością  ruchową. Jest tam m.in. ścianka wspinaczkowa; stół do masażu; faktury dotykowe, podwieszany hamak; elektryczny koń; trampolina oraz różne przybory gimnastyczne.
    
    Dodatkowo w zajęciach z dziećmi z niepełnosprawnością pomaga sala kombinezon Dunag, która jest wyposażona w poręcze do nauki chodzenia, pionizator – parapodium statyczne – papuga, materac, UGUL, siedzisko, kombinezon – kamizelkę, spodenki, podpory kolanowe i stopne, naciągi, podkłady, obciążniki, linki i ortezy rehabilitacyjne. Zajęcia w tej sali prowadzią panie: Patrycja Kryjon i Patrycja Wojciechowska.
    
    Dzieci z niepełnosprawnością poddawane są kąpielom  wirowym w sali do hydroterapii. Ten masaż wodny kończyn dolnych i górnych w specjalnej wannie wykonuje pani Patrycja Wojciechowska i Patrycja Kryjon.
        
    W przedszkolu jest także specjalne pomieszczenie służące do treningu EEG Biofeedback, w którym zajęcia służące poprawieniu koncentracji, szybkości myślenia i pamięci prowadzi pani Małgorzata Falczyńska. Na zajęcia uczęszczają dzieci zdrowe i z niepełnosprawnością. Sala posiada komputery oraz specjalne urządzenie podłączane do głowy dziecka. Ściany w tej sali są wzorowane na morską głębinę, sprzyjającą wyciszeniu, relaksowi i skupieniu.
    
    Ostatnie pomieszczenie, o którym warto powiedzieć, to gabinet do treningu słuchowego z wykorzystaniem metody prof. A.A. Tomatisa. W sali znajduje się urządzenie zwane Elektronicznym Uchem, które przetwarza materiał dźwiękowy i ma główne działanie terapeutyczne. Dźwięki podawane są zarówno drogą kostną jak i powietrzną przez odpowiednio wyposażone słuchawki. Zajęcia w tej sali prowadzi Siostra Magdalena.
                                                                                                                        (M. K.)