Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu


Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu pszczółki motylki biedronki zajaczki żabki misie

Grupy przedszkolne

Motylki - rok 2017 / 2018

    Grupa „Motylki” liczy 21 dzieci (9 dziewczynek i 12 chłopców). W naszej grupie jest 6 dzieci z niepełnosprawnością.

     To najstarsza grupa w przedszkolu, dzieci uczęszczają do naszej placówki już czwarty rok.  Wychowawcą grupy są panie: Katarzyna Bura, Katarzyna Maciejewska –Białek oraz Olga Brodziak, którym pomaga pani Marzena Olejnik.
     
    „Motylki” śmiało przekraczają próg przedszkola. Są wesołe i chętnie bawią się ze sobą. Dzieci  są otwarte na nowe znajomości i budowanie silnych więzi.  Bardzo lubią śpiewać i tańczyć, wykonywać prace plastyczne różnymi technikami, budować przeróżne budowle podczas zabaw konstrukcyjnych, układać puzzle oraz słuchać bajek czytanych przez nauczyciela. Wiele radości sprawiają dzieciom zabawy na placu przedszkolnym oraz spacery po najbliższej okolicy. Dzieci starają się być dla siebie miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała. 
     
     W czasie spędzonym w przedszkolu dzieci będą poszerzać  wiedzę, rozwijać swoje umiejętności podczas różnorodnych zajęć dydaktycznych i zabaw organizowanych przez panie nauczycielki. Zadania dydaktyczno-wychowawcze opierane są na programie wychowania przedszkolnego Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopała „Zanim będę uczniem”. Kompetencje matematyczne rozwijane są poprzez program E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.
      
   Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości zapewne z łatwością sprostają wszystkim tegorocznym wyzwaniom, a pobyt w przedszkolu będzie dla nich czasem przyjemności i wszechstronnego rozwoju.
 
Wszystkie dzieci z niepełnosprawnością korzystają z zajęć specjalistycznych zgodnie z zaleceniami PPP i indywidualnymi programami terapeutycznymi:
·         Integracja sensoryczna,
·         Rehabilitacja ruchowa,
·         Rewalidacja indywidualna,
·         Dogoterapia,
·         Tomatis,
·         Terapia logopedyczna,
·         Terapia polisensoryczna,
·         Zespół muzyczny.
 
Cała grupa uczestniczy w zajęciach:
·         języka angielskiego,
·         zajęciach umuzykalniających,
·         zajęciach tanecznych,
·         korzysta z sali doświadczania świata,
·         bawi się w suchym basenie oraz w grocie solnej,
·         zajęciach gimnastycznych,
·         zajęciach logopedycznych
·         warsztatach plastycznych.
                                                                                            (K. M.)