Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu


Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu pszczółki motylki biedronki zajaczki żabki misie

Grupy przedszkolne

Misie - rok 2018 / 2019

Misie to grupa trzylatków, które po raz pierwszy musiały się zmierzyć z tak trudnym zadaniem, jakim jest rozłąka z najbliższymi. Dzieci jednak zdały ten egzamin na medal, szybko adaptując się w grupie. Przedszkolaki są wesołe i ciekawe przygód, a także zadań, którym muszą sprostać. Chętnie przebywają w placówce przedszkolnej  i z wielkim zaangażowaniem biorą udział we wszystkich proponowanych przez nauczyciela działaniach.

Grupa pracuje w oparciu o:
- Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego
- „Zanim będę uczniem”. Program wychowania przedszkolnego Elżbiety Tokarskiej  i Jolanty Kopały
- „Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych”  Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej,
- „Nazywanie świata - odimienna metoda nauki czytania” Ireny Majchrzak   (elementy)

Dzieci poza zajęciami wychowawczo – dydaktycznymi mają:
- 2x w tygodniu język angielski
- 1x w tygodniu katechezę
- 1x w tygodniu gimnastykę korekcyjną
- 1x w tygodniu zabawy dowolne w suchym basenie z piłeczkami/sali doświadczania świata
- 1x w tygodniu zabawy dowolne w grocie solnej
- 1x w tygodniu rytmikę
- 1x w tygodniu grupowe zajęcia logopedyczne
- 1 x w miesiącu warsztaty plastyczne

Dzieci z niepełnosprawnością uczęszczają również na zajęcia indywidualne: kynoterapia, terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, rehabilitacja ruchowa, integracja sensoryczna, hydroterapia, kombinezon Dunag, a także współtworzą zespół muzyczny „Nutki św. Feliksa”.

Wychowawcami w grupie są: pani Katarzyna Borowska, pani Marta Jakubowska, pani Anna Kryś, którym pomaga pani Katarzyna Garczarek.