Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu


Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu pszczółki motylki biedronki zajaczki żabki misie

Grupy przedszkolne

Misie - rok 2017 / 2018

         „Misie” to grupa integracyjna licząca 22 dzieci, w tym 5 dzieci z niepełnosprawnościami.
Dzieci dzielnie adaptują się do nowego otoczenia. Integrują się ze sobą poprzez wspólne zabawy organizowane podczas zajęć wychowawczo – dydaktycznych, a także podczas zabaw spontanicznie podejmowanych w sali i ogrodzie przedszkolnym. „Misie” chętnie uczestniczą w zabawach muzyczno – ruchowych które dostarczają im mnóstwo radości.
 
Grupa pracuje w oparciu o:
·        Podstawę programową wychowania przedszkolnego,
·         „Dziecięcą matematykę” Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej,
·        „Nazywanie świata” odimienną metodę nauki czytania Ireny Majchrzak (elementy).
 
Raz w tygodniu dzieci biorą udział:
·        w katechezie,
·        w zajęciach logopedycznych,
·        w zajęciach z rytmiki,
·        w ćwiczeniach gimnastycznych i korekcyjnych,
·        w projekcie „Czytajmy dzieciom”.
 
Raz w tygodniu bawimy się także:
·        w sali doświadczania świata,
·        w suchym basenie z piłeczkami,
·        w grocie solnej.
Dwa razy w tygodniu poprzez zabawę uczymy się języka angielskiego.
 
Dzieci z niepełnosprawnością uczęszczają również na zajęcia indywidualne:
·        kynoterapia,
·        terapia pedagogiczna,
·        terapia logopedyczna,
·        rehabilitacja ruchowa,
·        integracja sensoryczna.
                                                                                                            (M.G.)