Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu


Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu pszczółki motylki biedronki zajaczki żabki misie

Grupy przedszkolne

Biedronki - rok 2017 / 2018

     Do grupy „Biedronki” uczęszcza siedmioro dzieci. Opiekę nad dziećmi sprawują: pani Małgorzata Falczyńska, pani Natalia Salamon i pani Magdalena Matusiak. Nauczycielkom pomaga pani Katarzyna Jarantowska.
        
      Wszystkie przedszkolaki z grupy "Biedronki" uczestniczą w grupowych zajęciach edukacyjnych - m.in. Polisensorycznej stymulacji według pór roku "Poranny krąg". Podczas zajęć dydaktycznych dzieci zapoznają się z treściami zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, m.in. zjawiskami przyrodniczymi związanymi z kolejnymi porami roku, zasadami zdrowego trybu życia i różnorodnymi formami spędzania wolnego czasu. Wzbogacają swoje umiejętności z zakresu samoobsługi, edukacji ruchowej, plastycznej i muzycznej. Przedszkolaki uczą się rozpoznawać swoje imię (zgodnie z koncepcjami zawartymi w "Nazywanie świata - odimienna metoda nauki czytania" I. Majchrzak) oraz przeliczać na konkretach (według metod E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej).

     Realizowany proces rewalidacji opiera się na autorskich programach edukacyjnych, które - uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby każdego przedszkolaka - ukierunkowane są na rozwój sfery poznawczej, społecznej i ruchowej, a także niwelowanie deficytów rozwojowych dzieci.

    Dzieci dodatkowo korzystają z indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z pedagogiem, zajęć rehabilitacji ruchowej, indywidualnych zajęć logopedycznych, zajęć rytmicznych, muzykoterapii, indywidualnych zajęć w sali doświadczania świata, Terapii integracji sensorycznej (SI), zajęć zespołu muzycznego oraz dogoterapii.
 
              
(M.F.)