Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu


Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu pszczółki motylki biedronki zajaczki żabki misie

Grupy przedszkolne

Postawa i czynniki wpływające na jej rozwój

 

     Postawa- sposób utrzymywania pozycji stojącej – wpływa na sylwetkę, która jest indywidualną cechą człowieka. Potrafimy po sylwetce rozpoznać osobę. Sylwetka zmienia się jednak stosownie do wieku, stanu zdrowia, samopoczucia i tryby życia. Postawa natomiast zależy nie tylko od czynników wrodzonych (genetycznych), przekazywanych przez rodziców, ale także od funkcjonowania narządów wewnętrznych i wielu czynników zewnętrznych.
 
     Postawa zależy w znacznej częsci od napięcia mięśni calego ciała. Nie tylko zmienia się w różnych okresach życia, ale również odzwierciedla stan zdrowia i samopoczucia. Zmęczenie, stres, choroba wpływają na nią szybciej. Może okresowo ulegać pogorszeniu i poprawiać się pod wpływem czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Niekorzystnie oddziałujące czynniki wewnętrzne (choroby) i zewnętrzne (głównie złe nawyki) należy szybko rozpoznawać i likwidować, aby nie utrwalał się ich szkodliwy wpływ na postawę.
 
   Prawidłowa postawa zależy od ustawienia kręgosłupa. Podstawowym czynnikiem zapobiegania wadom postawy jest stwarzanie dziecku dobrych warunków do prawidłowego rozwoju: zapewnienie mu swobodnego, wszechstronnego ruchu na miarę jego potrzeb, racjonalnego odżywiania oraz ochrona przed infekcjami i stresami.
 
Ważny trening:
 
     Nauka utrzymania prawidłowej postawy powinna trwać całe życie. Podstawowe zasady ćwiczeń i utrzymania prawidłowej postawy są takie same dla wszystkich, niezależnie od wieku. Ważne jest, aby były prowadzone prawidłowo i systematycznie.
Do treningu prawidłowej postawy najlepszy jst okres dzieciństwa i wiek młodzieńczy, ponieważ nabyte w tym czasie nawyki pozostają na całe życie. U dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym szczególną uwagę należy zwrócić na trening prawidłowej postawy, ale także na wyrabianie i utrwalanie koordynacji ruchów. Prawidłowa ich koordynacja jest niezbędna we wszystkich czynnościach w całym dalszym życiu .
 
 
Zapamiętaj!!
 
Do utrzymania prawidłowej postawy niezbędne są:
-   prawidłowa anatomiczna budowa ciała
-   odpowiednie napięcie i siła wszystkich mięśni
-   odpowiednie ukształtowanie krzywizn kręgosłupa
 
Dzieci od najwcześniejszego okresu życia powinny być uczone prawidłowych nawyków związanych z postawą!
 
                                            Opracowała: Patrycja Kryjon
 

Źródło:
 
M.Borkowska, I.Gelleta: "Wady postawy i stóp u dzieci"; Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o. , Warszawa 2017.


« powrót