Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu


Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu pszczółki motylki biedronki zajaczki żabki misie

Grupy przedszkolne

Przedszkolaki i język obcy


Czy nie za wcześnie?

Wielu rodziców miewa wątpliwości co do rozpoczynania nauki języka obcego przez ich kilkuletnie pociechy. Zdaniem specjalistów jednak, to właśnie dzieci mające styczność z nowym językiem od jak najwcześniejszych lat, posiadają największe szanse na opanowanie doskonałej wymowy. Wszystko to dzięki plastyczności narządów artykulacyjnych, utrzymującej się w pierwszej dekadzie życia, która ulega zmianie dopiero między dziesiątym a czternastym rokiem życia. Nauce obcego języka przez dzieci, sprzyja dodatkowo ciekawość świata, otwartość, zdolność szybkiego i łatwego przyswajania wiedzy.


W jaki sposób uczyć?

Przez zabawę. Tym zdaniem możemy ująć całą istotę nauki języka obcego u dzieci. A to dlatego, że jest ona podstawową i ulubioną formą aktywności, którą podejmują dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas pracy z małymi dziećmi skupiamy się na oswajaniu ich z językiem poprzez osłuchanie się z nim. Na tym etapie nauczania fundamentalnym założeniem jest doskonalenie wyraźnego mówienia. Podczas pracy nad wymową pomocne są: piosenki, rymowanki i wierszyki. Uczą one nie tylko poprawnej wymowy głosek, ale także akcentu i intonacji. Nauka słownictwa poprzez piosenki bez wątpienia umożliwia jego łatwiejsze zapamiętanie. Warto również włączać we wspólny śpiew z dziećmi, taniec czy demonstrowanie ruchów związanych z treścią piosenki. Aby jeszcze bardziej urozmaicić naukę języka obcego pomocne mogą być m.in.: historyjki obrazkowe, kalambury, usprawniająca pamięć gra memory, tworzenie zwięzłych dialogów za pomocą zabawnych pacynek. Nauczanie języka powinno opierać się na konkretnych materiałach dydaktycznych, nie zaś jedynie na wyobraźni przedszkolaka. Przykład może stanowić wprowadzanie słownictwa. By zapamiętać nazwę konkretnej rzeczy w języku obcym, malec powinien mieć ją przed oczyma. Znacznie łatwiej jest wtedy zapamiętać podane słówko, czy w późniejszym czasie proste zwroty.


Czego uczymy?

Na etapie przedszkolnym nie kładziemy nacisku na przyswajanie struktur gramatycznych. W tym okresie skupiamy się głównie na nauce słownictwa. Treści jakie proponujemy dzieciom powinny dotyczyć najbliższego otoczenia, rodziny, zainteresowań dzieci, nazewnictwa zabawek, zwierząt, liczebników, kolorów czy pór roku. Wiek przedszkolny to czas, gdy dzieci szybko przyswajają informacje, ale równie szybko zapominają poznane zagadnienia, dlatego nie bez znaczenia jest wielokrotne powtarzanie nauczanego materiału.


Warto pamiętać…

Nauka języków obcych już w okresie przedszkolnym może stać się niezwykle efektywna i przynieść dziecku wiele korzyści. Ważne jest jednak aby pamiętać o tym że miarą sukcesu dziecka w tym wieku jest to, ile języka obcego rozumie, a nie ile jest go w stanie wyprodukować. Mówienie jest poprzedzone długim okresem, w którym dziecko słucha. Następnie zaczyna rozumieć i reagować na język przez wykonywanie czynności. Nie należy więc oczekiwać, że dziecko będzie wiele mówić. Warto również pamiętać o tym, że wszystkie zrozumiałe wypowiedzi dzieci są akceptowane, nawet jeśli zawierają błędy. Nie zapominajmy także aby chwalić wszystkie próby językowe dzieci, nawet te niedoskonałe, i reagować na ich treść, a nie formę. Takie podejście zachęci dziecko do podejmowania dalszych prób.


 
Opracowała: Natalia Salamon


Literatura:
Magdalena Młynarczyk-Misiura, Język obcy-już w przedszkolu czy za wcześnie?, „Bliżej Przedszkola” nr 2, 2014
Iwona Rybak, Jak dzieci uczą się języków obcych-mity i fakty, „Bliżej Przedszkola” nr 9, 2015


« powrót