Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu


Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu pszczółki motylki biedronki zajaczki żabki misie

Grupy przedszkolne

Co powinien potrafić 3-latek?

 
 Co powinien potrafić 3-latek?

 
  
 

 
 
 Ogólna sprawność ruchowa
 
-Rzuca piłką z nad głowy.
-Chwyta piłkę.
-Schodzi ze schodów stawiając nogi naprzemiennie.
-Utrzymuje równowagę stojąc na jednej nodze przez kilka sekund.
-Podskakuje na jednej nodze.
-Potrafi wykonać kilka żabek.
-Podryguje tanecznie i klaszcze w dłonie w takt muzyki.
-Sprząta po sobie zabawki.   

 
                                 
       
Samodzielność 
-Zgłasza potrzeby fizjologiczne.
-Myje ręce i wyciera je.
-Zdejmuje samodzielnie rozpiętą kurtkę.
-Rozbiera się z podkoszulka i ubiera go.
-Wkłada pantofle i buty.

 


Dojrzałość społeczna
-Uczestniczy w zabawie grupowej.
-Zna imiona kolegów.
-Potrafi bawić się samodzielnie dłuższy czas.
-Bawi się chętnie z rówieśnikami.
-Przestrzega reguł zabawy- raz ty, raz ja.
-Wyraża życzenia w formie ,, ja".
-Stale domaga się uwagi ze strony dorosłych.

 
 
 
Sprawność manualna

-Drze papier przeciwnym ruchem rąk.
-Nawleka korale na sznurek.
-Formuje wałek z plasteliny, placuszek, kulkę.
-Bazgrze z własnej inicjatywy.
-Rysuje kreskę, szyny, krzyżyk.
-Rysuje zamknięte koło.
-Rysuje głowonogi.
-Buduje most z 3 klocków.
-Buduje wieżę z 4 i więcej klocków.


 
  Posługiwanie się mową
-Rozróżnia i nazywa kolory podstawowe.
-Słucha krótkich opowiadań.
-Wykonuje trzy następujące po sobie polecenia.
-Rozumie niektóre przymiotniki np. zimny, duży…
-Wypowiada swoje imię mówiąc o sobie.
-Używa zaimków ,, ja, moje, twoje’’.
-Używa liczby mnogiej.
-Zadaje wiele pytań.
-Potrafi zapamiętać proste wierszyki.
-Opisuje ostatnie wydarzenia.

 


Czynności poznawcze
-Układa piramidki.
-Układa krążki wg wielkości.
-Buduje pociąg z 5 klocków wg wzoru.
- Rozróżnia, że coś jest takie same lub inne
- Zna imię swojego przyjaciela, lubi uporządkowanie wokoło
- Nazywa podstawowe kolory, umie je pokazać
- Rozróżnia pojęcie teraźniejszości, przyszłości (oczywiście także myli wczoraj i jutro)
- Układa kilku elementowe puzzle
- Pokazuje nazwane rzeczy i umie także sam nazwać większość
- Potrafi przeliczyć 2-3 rzeczy
- Potrafi powiedzieć, jak się nazywa i pokazać ile ma lat, potrafi podać imiona rodziców i zwierzęcia domowego
- Sygnalizuje co lubi a czego nie, choć jeszcze nie zawsze wie dlaczego 
 

Obszar edukacji matematycznej
-Posługuje się określeniami odnoszącymi się do kierunków w przestrzeni (na, pod, za, przed).
-Klasyfikuje przedmioty ze względu na ich wspólną cechę, np.: przeznaczenie, wielkość, kolor.
-Stosuje określenia w zabawach manipulacyjnych: duży– mały, długi– krótki.
-Porównuje liczebność zbiorów i stosuje określenia: dużo, mało, tyle samo      (porównywanie odbywa się„na oko”)

-Posługuje się liczebnikami 1 i 2.
 
 
 
Irena Suchorzewska
Mam trzy lata


Mam trzy lata, trzy i pół,
Brodą sięgam ponad stół.
Do przedszkola chodzę z workiem
I mam znaczek z muchomorkiem.
Pantofelki ładnie zmieniam,
Myję ręce do jedzenia.
Zjadam wszystko z talerzyka,
Tańczę, kiedy gra muzyka.
Umiem wierszyk o koteczku,
O tchórzliwym koziołeczku
I o piesku co był w polu,
Nauczyłam się w przedszkolu.

                                                                         Opracowała: Agnieszka Loretańska-Jezierska


« powrót